Typy klempířského lemování

Okapnice

Nejpoužívanějším výrobkem na střeše jsou okapnice. Pro snadnější montáž ohýbáme tyto okapnice po dvou kusech.

Okapnice rozvinuté šíře 125 mm používáme při zhotovení dvou a tříplášťových střech, pod difuzní folii.

Okapnice rozvinuté šíře 200 mm používáme pod šindele, plechové krytiny a asfaltové pásy.

Oplechování atiky

Oplechování atiky rozvinuté šíře 180 - 680 mm použijeme při oplechování nadezdívky s přesahem 35 - 50 mm na každou stranu podle výšky. Čím vyšší nadezdívka, tím větší přesah.

Hřebenáč

Hřebenáč rozvinuté šíře 240 a 440 použijeme například na zakrytí hřebenů a nároží plechových střech.

Závětrná lišta a lemování zdí

Závětrná lišta rozvinutá šíře 250lemování zdí rozvinutá šíře 200 - tyto nižší profily použijeme k oplechování, kde následně chceme použít nižší krytinu, jako je například asfaltový šindel, vlnitá krytina Onduline, Gutta, nízký trapéz aj. Po zklepání vodní drážky používáme také pod asfaltové pásy.

Závětrná lišta rozvinutá šíře 375lemování zdí rozvinutá šíře 250 - toto oplechování větší rozvinuté šíře použijeme k tvrdým střešním krytinám (Tondach, Bramac, KM Beta aj.) a k vysokému trapézovému plechu.

Lemování zdí rozvinuté šíře 375 používáme tam, kde je sousední stěna střechy vyšší a voda stékající po štítu by byla nedostatečně odvedena.

Závětrná lišta horní

Závětrná lišta horní se používá k oplechování na trapézové plechy, plechové střešní krytiny, vlnité střešní krytiny Onduline a jiné.

 

TOP